divendres, 5 de maig de 2023
Consells Immobiliaris

¿Què passa amb l'habitatge habitual en cas de divorci?

El divorci és un procés complicat i estressant, i una de les moltes preocupacions que tenen les parelles que se separen és el futur del seu habitatge habitual. En aquest article, discutirem què passa amb l'habitatge habitual en cas de divorci i com es resol aquesta qüestió.

El divorci és un procés complicat i estressant, i una de les moltes preocupacions que tenen les parelles que se separen és el futur del seu habitatge habitual. En aquest article, discutirem què passa amb l'habitatge habitual en cas de divorci i com es resol aquesta qüestió.

El primer que cal tenir en compte és que, en cas de divorci, l'habitatge habitual es pot considerar un bé de guanys, és a dir, que pertany a tots dos cònjuges en parts iguals. En aquest cas, caldrà acordar entre les dues parts què passarà amb l'habitatge. Si s'arriba a un acord amistós, es pot decidir vendre l'habitatge i dividir els diners obtinguts entre els dos cònjuges, o un pot comprar la part de l'altre i quedar-se amb l'habitatge.

En cas de no arribar a un acord, pot ser necessari acudir als tribunals perquè un jutge dictamini la solució. En aquest cas, el jutge tindrà en compte diferents factors, com qui té la custòdia dels fills, qui té més ingressos o qui té més necessitat de l'habitatge, entre d'altres.

Si un dels cònjuges decideix quedar-se amb l'habitatge, cal comprar la part de l'altre cònjuge. En aquest cas, s'ha de fer una taxació de l'habitatge per determinar-ne el valor i establir un preu just per a la compra de la part de l'altre cònjuge.

En qualsevol cas, és important tenir en compte que el procés de divisió de l'habitatge habitual en cas de divorci pot ser complicat i estressant, per això es recomana buscar assessorament legal per garantir que s'arribi a una solució justa i equitativa per a ambdues parts .

En resum, l'habitatge habitual es pot considerar un bé de guany en cas de divorci, per la qual cosa s'haurà d'acordar entre les dues parts què passarà amb aquest. En cas de no arribar a un acord, un jutge dictaminarà la solució tenint en compte diferents factors. És important cercar assessorament legal per garantir una solució justa i equitativa.


Centre de Negocis Pere III
Muralla Sant Francesc 49 1a planta Despatx 112
08241 – Manresa

info@signem.cat